Acceseaza Software

Porneste-ti proiectul de afacere in 4 pasi!

Click aici

Existenta si difuzarea întreprinderii sociale in România nu este un fenomen foarte relevant. Întrun studiu recent făcut de Comisia Europeană (Anexa 2), este elaborat si furnizat un cadru complet si exhaustiv al situaţiei economice sociale din această tară, care arată diferite aspecte critice dar in acelaşi timp evidenţiază si existenta unor concrete perspective de dezvoltare.

Înainte de toate, conform acestui studiu, in prezent nu există o definiţie a întreprinderii sociale in România. Propunerea de lege cu privire la economia socială defineşte întreprinderea socială ca pe un ansamblu de activităţi organizate in mod independent de sectorul public care urmăresc un interes general, interesul unei comunităţi sau individual care să nu fie de natura comercială, prin creşterea ocupării grupurilor vulnerabile de persoane si /sau producţia si furnizarea de bunuri si servicii pentru comunitate.

In plus, prin termenul de întreprindere socială trebuie să se înţeleagă orice subiect juridic de drept privat care desfăşoară o activitate ce intră in sfera economiei sociale si care să respecte principiile acesteia.

O ulterioară categorie de întreprindere socială pentru care sa activat discuţia si aprobarea regulamentului legislativ, este întreprinderea de integrare socială. Pe lângă criteriile de mai sus, acest subiect trebuie să îndeplinească ulterioare condiţii printre care ocuparea subiecţilor defavorizaţi in procent de cel puţin 30% din ocuparea globală si reinvestirea a cel puţin 60% din profiturile din activităţile destinate obţinerii principalului obiectiv social al întreprinderii.

In afara propunerii de lege, există si alte diferite definiţii ale întreprinderii sociale date de literatura academică conform cărora principalele caracteristici care identifică întreprinderea socială duc la misiunea socială si la activităţile desfăşurate care cel puţin parţial trebuie să fie destinate pieţei.

In afara acestui proiect de natura legislativa, situaţia economiei întreprinderii sociale in România arată atât aspecte negative, cât si elemente pozitive care ne fac să vedem o perspectivă viitoare in acest sector al economiei.

Printre primele, cu siguranţă sunt:

  • slaba coerenta dintre politicile publice destinate sectorului economiei sociale. Chiar dacă in
  • ultimii 20 de ani, instituţiile publice au arătat un anumit interes pentru acest sector România
  • este considerata încă in faza de tranziţie;
  • un nivel scăzut al gradului de conştientizare al conceptului de întreprindere socială;
  • un acces extrem de redus la finanţări.

 In schimb, un element pozitiv îl constituie actuala consistentă asumată de economia socială. De fapt se estimează că organizaţiile care operează in sectorul economiei sociale in România sunt in prezent circa 7.000, cu o preponderentă a asociaţiilor si fundaţiilor implicate in majoritatea cazurilor, in sectorul silviculturii si agriculturii (unde sunt 51% si respectiv 31% din numărul total al organizaţiilor).

 

 

Investeste in oameni ! Proiect cofinantat din Fondul Social European
prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Titlul proiectului DANTES: Dezvoltam antreprenori – o alternativa eficace pentru sistemul de ocupare (Cod. POSDRU/123/4.1/S/131989)
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro