Acceseaza Software

Porneste-ti proiectul de afacere in 4 pasi!

Click aici

În continuare sunt trecute informații cu privire la contextul legislativ aferent principalelor forme de organizare a unei societăți în vigoare în contextul antreprenorial român.

Asociatie familiala

Conform Legii 300/2004, Asociatiile familiale pot fi autorizate sa desfasoare activitatile economice in toate domeniile, meseriile si ocupatiile, cu exceptia celor reglementate prin legi speciale.

O asociatie familiala se poate infiinta la initiativa unei persoane fizice si se constituie din membrii de familie ai acesteia. Sunt considerati membrii unei familii: sotul, sotia, copii care au implinit 16 ani la data autorizarii asociatiei familiare, precum si rudele acestora pana la gradul al IV-lea inclusiv.

Asociatia familiala este reprezentata in raportul cu tertii de persoane din initiativa careia s-a infiintat sau de o persoana imputernicita de aceasta (in baza unei procuri autentificate).

Societate comerciala

1. Legea nr. 26 din 5 noiembrie 1990 privind registrul comertului, republicata (M.Of. nr. 49 din 4 februarie 1998), cu modificarile si completarile ulterioare:

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=11073

a) Legea nr. 348 din 6 iulie 2001 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului (M.Of. nr. 381 din 12 iulie 2001).

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=28607

b) O.U.G. nr. 129 din 10 octombrie 2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor (M.Of. nr. 746 din 11 octombrie 2002).

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=38190

c) O.G. nr. 15 din 30 ianuarie 2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului (M.Of. nr. 61 din 1 februarie 2003).

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=40275

d) Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei (M.Of. nr. 279 din 21 aprilie 2003).

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=47846

e) Legea nr. 505 din 26 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor (M.Of. nr. 857 din 3 decembrie 2003).

http://www.cdep.ro/proiecte/2002/500/20/6/leg_pl526_02.pdf

f) Legea nr. 183 din 17 mai 2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2003 pentru modificarea art. 36 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate (M. Of. nr. 321 din 13 mai 2003)

http://www.cdep.ro/proiecte/2003/000/20/0/leg_pl020_03.pdf

g) O.G. nr. 72 din 13 august 2004 pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului (M. Of. nr. 791 din 27 august 2004)

http://www.guv.ro/notefundam/afis-nota.php?id=858

h) Legea nr. 519 din 23 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 72/2004 pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1996 privind registrul comertului (M. Of. nr. 1109 din 26 noiembrie 2004)

http://www.cdep.ro/proiecte/2004/500/70/0/leg_pl570_04.pdf

i) Legea nr. 1 din 21 februarie 2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei (M.Of. nr. 172 din 28 februarie 2005)

http://www.cdep.ro/proiecte/2003/300/70/0/leg_pl370_03.pdf

j) O.U.G. nr. 17 din 9 martie 2005 pentru stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale (M.Of. nr. 229 din 18 martie 2005)

http://www.guv.ro/notefundam/afis-nota.php?id=1128

k) Legea nr. 441 din 27 noiembrie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si a Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata (M.Of. nr. 955 din 28 noiembrie 2006)

http://www.cdep.ro/proiecte/2006/600/10/9/leg_pl619_06.pdf

l) O.U.G. nr. 119 din 21 decembrie 2006 privind unele masuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana (M.Of. nr. 1036 din 28 decembrie 2006)

http://www.guv.ro/notefundam/afis-nota.php?id=3170

2. Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societatile comerciale, republicata (M.Of. nr. 1066/17.11.2004), cu modificarile si completarile ulterioare:

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=59637

a) Legea nr. 302 din 24 octombrie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale (M.Of. nr. 953 din 27 octombrie 2005)

http://www.cdep.ro/proiecte/2005/300/90/6/leg_pl396_05.pdf

b) Legea nr. 516 din 29 decembrie 2006 privind completarea Legii nr. 302/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale (M.Of. nr. 14 din 9 ianuarie 2007)

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=69353.

3. Legea 359 din 8 septembrie 2004, privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice (M.Of. nr. 839/13.09.2004), cu modificarile si completarile ulterioare:

http://www.cdep.ro/proiecte/2004/400/20/5/leg_pl425_04.pdf

a) O.U.G. nr. 75 din 30 septembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice (M.Of. nr. 932/12.10.2004)  

b) O.G. nr. 28 din 26 ianuarie 2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale (M.Of. nr. 89 din 31 ianuarie 2006)

http://www.guv.ro/notefundam/afis-nota.php?id=1740

c) O.G. nr. 35 din 26 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (M.Of. nr. 675 din 7 august 2006)  

d) Legea nr. 360 din 21 septembrie 2006 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice (M.Of. nr. 799 din 22 septembrie 2006)

http://www.cdep.ro/proiecte/2006/500/20/5/leg_pl525_06.pdf

4. Legea nr. 300 din 28 iunie 2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent (M.Of.nr. 576 din 29 iunie 2004), cu modificarile si completarile ulterioare:

http://www.cdep.ro/proiecte/2004/300/80/8/leg_pl388_04.pdf

a) Legea nr. 378 din 13 decembrie 2005 pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent (M.Of. nr. 1138 din 15 decembrie 2005) 

http://www.cdep.ro/proiecte/2005/400/50/7/leg_pl457_05.pdf

b) O.U.G. nr. 40 din 31 mai 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent (M.Of. nr. 493 din 7 iunie 2006)

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=73246

5. H.G. nr. 1766 din 21 octombrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent (M.Of. nr. 1048 din 12 noiembrie 2004)

8. Legea nr. 566 din 9 decembrie 2004 a cooperatiei agricole (M.Of. nr. 1236 din 22 decembrie 2004), cu modificarile si completarile ulterioare:

a) Legea nr. 134 din 12 mai 2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004 (M.Of. nr. 429 din 18 mai 2006)

http://www.cdep.ro/proiecte/2006/100/80/8/leg_pl188_06.pdf

b) Legea nr. 343 din 17 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.Of. nr. 662 din 1 august 2006)

http://www.cdep.ro/proiecte/2006/500/80/0/leg_pl580_06.pdf

c) Legea nr. 32 din 16 ianuarie 2007 pentru modificarea si completarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004 (M.Of. nr. 47 din 22 ianuarie 2007)

http://www.cdep.ro/proiecte/2006/800/40/5/leg_pl845_06.pdf

9. O.U.G. nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului (M. Of. nr. 1027 din 27 decembrie 2006)  

10. Legea nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor (M. Of. nr. 148 din 10 aprilie 2000), cu modificarile si completarile ulterioare:

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=22619

a) O.U.G. nr. 51 din 29 martie 2001 pentru modificarea art. 44 din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor(M.Of. nr. 175 din 6 aprilie 2001)

b) Legea nr. 76 din 12 martie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor(M.Of. nr. 193 din 26 martie 2003)

http://www.cdep.ro/proiecte/2002/600/50/4/leg_pl654_02.pdf

c) Legea nr. 403 din 11 octombrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor (M.Of. nr.976 din 25 octombrie 2004)

http://www.cdep.ro/proiecte/2004/500/00/0/leg_pl500_04.pdf

d) Legea nr. 503 din 17 noiembrie 2004 privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare (M.Of. nr. 1193 din 14 decembrie 2004)

http://www.cdep.ro/proiecte/2004/500/70/2/leg_pl572_04.pdf

e) O.U.G. nr. 61 din 23 iunie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania (M.Of. nr. 562 din 30 iunie 2005)

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=64686

f) O.U.G. nr. 201 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor (M.Of. nr. 1191 din 29 decembrie 2005)

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=69251

g) Legea nr. 113 din 4 mai 2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 201/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor (M.Of. nr. 421 din 16 mai 2006)

http://www.cdep.ro/proiecte/2006/100/30/4/leg_pl134_06.pdf

h) O.U.G. nr. 87 din 8 noiembrie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor (M.Of. nr. 916 din 10 noiembrie 2006)

11. Legea nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piata de capital (M.Of.nr 571 din 29 iunie 2004), cu modificarile si completarile ulterioare:

http://www.cdep.ro/proiecte/2004/300/70/0/leg_pl370_04.pdf

a) O.G. nr. 41 din 14 iulie 2005 privind reglementarea unor masuri financiare (M.Of. nr. 677 din 28 iulie 2005)

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=65442

b) Legea nr. 97 din 25 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor masuri financiare (M.Of. nr. 375 din 2 mai 2006)

http://www.cdep.ro/proiecte/2005/400/60/0/leg_pl460_05.pdf

12. O.G. nr. 75 din 30 august 2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata (M.Of. nr. 664 din 23 iulie 2004), cu modificarile si completarile ulterioare:

a) O.G. nr. 10 din 21 ianuarie 2005 privind reglementarea unor masuri financiare (M.Of. nr. 96 din 28 ianuarie 2005)

13. H. G. nr. 913 din 10 iunie 2004 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale (M.Of.nr. 589 din 1 iulie 2004)

a) H.G. nr. 1422 din 11 octombrie 2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 913/2004 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale (M. Of. nr. 867 din 24 octombrie 2006).  

14. Ordinul Ministrului Justitiei nr. 3116/C din 9 noiembrie 2004privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale (M.Of. nr. 1105 din 26 noiembrie 2004)

15. Ordinul Ministrului Justitiei nr. 2722/C din 31 octombrie 2007pentru aprobarea modelului cererii de inregistrare in registrul comertului si al declaratiilor pe propria raspundere privind autorizarea functionarii (M.Of. nr. 776 din 15 noiembrie 2007)

16. Ordinul Ministrului Justitiei nr. 2735/C din 23 septembrie 2003privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de oficiile registrului comertului si de Oficiul National al Registrului Comertului (M.Of. nr. 691 din 2 octombrie 2003)

17. H.G. nr. 166 din 13 februarie 2003 privind acordarea unor facilitati fiscale studentilor care doresc sa infiinteze o afacere proprie (M.Of. nr. 114 din 24 februarie 2003)

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=40334

18. Legea 52 din 7 iulie 1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori publicat in M.Of. nr. 210 din data: 08/11/1994

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=14433

19. Legea 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolventei

http://www.cdep.ro/proiecte/2006/000/20/3/leg_pl023_06.pdf

20. Legea 507 din 12 iulie 2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=37342

21. Legea 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=39240

22. Legea nr.241 din 14 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.92/1997 privind stimularea investitiilor directe

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=18550

Intreprindere individuala

Legea nr. 4/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 15 din 10.01.2014 (M.Of. nr. 15/2014).

ORDONANTA DE URGENTA nr. 44/2008 din 16 aprilie 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale.

Persoana fizica autorizata

 Conform legii 507/2002, persoanele fizice, cetateni romani sau cetateni ai statelor membre ale U.E. si ale celorlalte state apartinand spatiului economic european, pot desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei in mod independent. Acestea pot activa in toate domeniile, meseriile si ocupatiile cu exceptia celor stabilite sau interzise prin legi speciale.

 

 

Investeste in oameni ! Proiect cofinantat din Fondul Social European
prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Titlul proiectului DANTES: Dezvoltam antreprenori – o alternativa eficace pentru sistemul de ocupare (Cod. POSDRU/123/4.1/S/131989)
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro