Acceseaza Software

Porneste-ti proiectul de afacere in 4 pasi!

Click aici

In cadrul european, viziunea consolidată a întreprinderii sociale face referire la definiţia elaborată de EMES, o reţea (network) europeană de cercetare care agregă zece centre universitare si diferiţi învăţaţi specializaţi pe tema antreprenoriatului social. Conform acestei abordări, întreprinderea socială poate fi definită si identificată prin intermediul a două dimensiuni distincte. Prima este de tip economico antreprenorial si prevede întrunirea a patru condiţii: o activitate de producţie de bunuri si /sau de servicii in formă continuativă, un nivel ridicat de autonomie, un nivel semnificativ de risc economic si existenţa unei anumite forţe de lucru retribuite. Cea de a doua dimensiune este de tip social si ia in calcul existenţa unor cinci ulterioare caracteristici: producerea de beneficii pentru comunitate ca obiectiv explicit, o iniţiativă promovată de un grup de cetăţeni, un guvern care să nu se bazeze pe proprietatea capitalului, o participare lărgită in măsură să implice toate persoanele interesate de activitate si o distribuţie limitată a profiturilor (Defourny, 2001).

Tocmai din aceste motive întreprinderea socială se diferenţiază de alte organizaţii ale sectorului serviciilor publice (asociaţii, fundaţii si societăţi de ajutor reciproc( împrumut). Întreprinderea socială chiar dacă împărtăşeşte cu aceste organizaţii capacitatea de a fi un catalizator de resurse profesionale si financiare de natură si provenienţă diferită, are ca scop organizarea factorilor producţiei pentru realizarea de bunuri si servicii destinate satisfacerii nevoilor sociale.

De aceea, întreprinderea socială este o organizaţie care dă răspunsuri antreprenoriale nevoilor de natură socială, este un subiect care se propune a fi conjugat împreună cu dimensiunea socială, referitoare la rezolvarea problemelor care se manifestă in cadrul contextelor sociale si teritoriale specifice.

Si Comisia Europeană a elaborat de câţiva ani, o linie proprie de intervenţie asupra întreprinderii sociale. In acest sens, pe lângă faptul că dă o definiţie care corespunde conceptelor descrise până acum, conform cărora întreprinderea socială combină obiective sociale cu spiritul antreprenorial si este promovată de un grup de cetăţeni care urmăresc obiective sociale, de mediu si comunitare,

Comisia Europeană îşi propune să creeze un mediu administrativ si juridic favorabil pentru aceste întreprinderi, cu scopul ca acestea să poată opera in condiţii de egalitate de şanse cu celelalte întreprinderi. In acest sens, principalul act formal si substanţial de recunoaştere al întreprinderii sociale îl constituie comunicarea Comisiei Europene COM(2011) 682 (Anexa 1) prin care:

  • Este in mod clar favorizat accesul la finanţări, atât private cât si publice si in special comunitare;
  • Se doreşte dezvoltarea de instrumente si abordări pentru obţinerea unei vizibilităţi externe adecvate si dobândirea de competente destinate unei gestiunii interne eficiente a întreprinderii sociale;
  • In sfârşit, este susţinută introducerea de sisteme legislative naţionale oportune, destinate nu doar recunoaşterii juridice a întreprinderii sociale dar si reglementării procedurilor si proceselor de atribuire a contractelor publice de achiziţii.

De‐a lungul ultimilor ani a rezultat la nivel comunitar atât o viziune specifica a economiei sociale si a întreprinderii sociale, cât si un program de investigaţii si intervenţii de politică industrială ca suport a acestei tipologii specifice de întreprindere, recent actualizate prin ceea ce este definită Strategia de la Roma.

Files:
Intreprinderi sociale si antreprenoriat social in Romania HOT
(0 votes)
Date Monday, 18 May 2015 13:17 File Size 567.86 KB Download 3,433 Download

Investeste in oameni ! Proiect cofinantat din Fondul Social European
prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Titlul proiectului DANTES: Dezvoltam antreprenori – o alternativa eficace pentru sistemul de ocupare (Cod. POSDRU/123/4.1/S/131989)
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro