Acceseaza Software

Porneste-ti proiectul de afacere in 4 pasi!

Click aici

Update: 23 iulie 2015

Programele implementate de Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri si finantate din bugetul de stat pentru infiintarea sau dezvoltarea de noi IMM-uri

 

1. Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitatea accesului la finantare START

Programul START vizeaza facilitarea accesului la finantare a tinerilor intreprinzatori. Prin acest program sunt acordate alocatii financiare nerambursabile de maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 120.000 lei/beneficiar.

 

2. Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri – SRL-D

Programul SRL-D (Societate cu Raspundere Limitata - Debutant) vizeaza acordarea de sprijin oricarui cetatean roman care doreste sa isi deschida o afacere (si care nu a mai avut una pana acum), prin acordarea unei alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro (echivalent in lei), din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare.

 

3. Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata – COMERT

Programul urmareste: intarirea capacitatii operatorilor economici de promovare a produselor si serviciilor de piata, precum si dezvoltarea si modernizarea activitatii comerciantilor si prestatorilor de servicii de piata. Prin acest program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a alocatiei financiare nerambursabile (AFN) de maximum 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 135.000 lei/beneficiar.

 

4. Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul IMM-urilor – FEMEIA MANAGER

Acesta urmareste: imbunatatirea performantelor economice ale intreprinderilor existente conduse de femei, prin accesarea surselor de finantare de la bugetul de stat; stimularea auto-angajarii si cresterea numarului de femei intreprinzator in cadrul comunitatilor de afaceri; dezvoltarea capacitatii si a spiritului antreprenorial in randul femeilor; cresterea numarului de noi locuri de munca create in cadrul structurilor economice private conduse de femei si a beneficiilor aduse economiei nationale.

Prin Program se finanteaza implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri depuse de femeile antreprenor. Valoarea alocatiei financiare nerambursabile este de maximum 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) si nu poate depasi suma de 50.000 lei/beneficiar.

 

5. Programul national multianual de infiintare si dezvoltare de INCUBATOARE tehnologice si de afaceri

Programul are ca obiectiv general dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) din Romania, prin infiintarea unor noi incubatoare de afaceri, precum si prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri deja existente. Contravaloarea alocatiei de la bugetul Programului pentru constructia si/sau renovarea/reabilitarea si amenajarea fiecarei noi locatii care va fi inclusa in Program cu destinatia de incubator de afaceri este de maximum 500.000 lei si de maximum 200.000 lei pentru reabilitarea/renovarea si reamenajarea cladirii incubatorului la inceputul fiecarui nou ciclu de incubare.

 

6. Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului

Obiectivul general al Programului il constituie stimularea dezvoltarii mestesugurilor si a micii industrii din Romania, a intaririi clasei de mici mestesugari si artizani, care isi desfasoara activitatea individual sau organizat prin intermediul asociatiilor ori al altor organizatii. In anul 2015, Programul urmareste organizarea a opt Targuri Regionale pentru Artizanat si Mestesuguri.

 

7. Programul de dezvoltare antreprenoriala UNCTAD/ EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii

Programul UNCTAD/EMPRETEC este un program de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor implementat de catre Ministerul Energiei, IMM si Mediului de Afaceri (MEIMMMA). EMPRETEC este un program integrat de pregatire, care ofera intreprinzatorilor instruire si asistenta tehnica, precum si un cadru institutional pentru dezvoltarea capacitatilor antreprenoriale si cresterea competitivitatii pe piata locala si internationala a intreprinderilor mici si mijlocii.

 

Informatii suplimentare:

Calendarul estimativ al lansarilor Programelor cu finantare nationala in acest an este urmatorul, potrivit informatiilor transmise de reprezentantii Ministerului de Finante la solicitare www.fonduri-structurale.ro:

 

Nr. crt.

Denumire program

Data estimativa lansare

1

Programul national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri

Iulie 2015

2

Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul IMM

03.08.2015

3

Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului

17.08.2015

4

Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti

24.08.2015

5

Programul UNCTAD/EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii

septembrie

                                                                                                   Sursa: Guvernul Romaniei 

 

Update: anul 2014

Surse de finantare – fonduri nationale

 

1. Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantarea START

a) Obiectivul programului: obiectivul programului il constituie stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii, imbunatatirea performantelor economice ale celor existente, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale intreprinzatorilor in scopul implicarii acestora in structuri economice private.

b) Beneficiarii programului: pot beneficia de prevederile Programului societatile comerciale (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) care indeplinesc cumulativ, la data completarii planului de afaceri online, urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt organizate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale;
 • sunt IMM, conform prevederilor art. 2 si ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) si c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii;
 • au capital social integral privat;
 • nu au beneficiat de alocatie financiara nerambursabilain cadrul Programului in anii anteriori si nu au  asociati, actionari sau administratori care detin sau au detinut calitatea de  asociati/actionari/administratori ai altor societati comerciale care au beneficiat de alocatie financiara nerambursabilain cadrul Programului in anii anteriori;
 • administratorul societatii este cetatean roman si  are cel putin studii medii definitivate
 • au cel mult 2 ani de la inregistrare la Registrul Comertului la data completarii online a planului de afaceri si obiectul de activitate pe care acceseaza este eligibil in cadrul Programului;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale;
 • nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita,  inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
 • nu sunt in dificultate, in conformitate cu prevederile "Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate", publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;
 • nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executatasi creanta integral recuperata.

c) Fonduri disponibile: Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2014, pentru acordarea de Alocatii Financiare Nerambursabile (AFN) aprobat prin anexa nr. 3/35/26  la Legea nr. 356/2013 a Bugetului de Stat pe anul2014 este de 13.000.000 lei.

2. Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii

a) Obiectivul programului: il constituie stimularea si sprijinirea demararii si dezvoltarii structurilor economice private infiintate de catre femei prin facilitarea  accesului acestora la finantare, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de  finantare, in contextul problemelor legate de mentinerea echilibrului dintre obligatiile familiale si cele profesionale si al prejudecatilor existente la nivel local.

b) Beneficiarii programului: Pot beneficia de AFN in cadrul Programului operatorii economici: microintreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) care desfasoara activitati economice in mod independent.

c) Fonduri disponibile: Bugetul programului pentru anul 2014 este de 500.000 lei. Prin Program se finanteaza implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri depuse de femeile antreprenor. Valoarea  alocatiei financiare nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) si  nu poate depasi suma de 41.500 lei/beneficiar.

3. Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata

a) Obiectivul programului: il constituie sprijinirea operatorilor economici, societati comerciale si societati cooperative, prin facilitarea accesului la finantare, in scopul imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale operatorilor economici, urmarind adaptarea la cerintele determinate de statutul Romaniei ca stat membru al Uniunii Europene, prin cresterea nivelului de competitivitate, crearea si mentinerea locurilor de munca, sporirea protectiei consumatorilor si securitatii alimentare.

b) Beneficiarii programului: Pot beneficia de AFN in cadrul Programului operatorii economici (intreprinderi mici si mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala Recomandarea CE nr.361 din data de 6 mai 2003, publicata in Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003.

c) Fonduri disponibile: Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2014 este de 18.039.000 lei pentru acordarea de alocatii financiare neramursabile. Beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum: 80% pentru microintreprinderi, 70% pentru intreprinderi mici si 60% pentru intreprinderi mijlocii din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de valorile specificate in anexa nr. 2 la prezenta procedura.  Valoarea maxima a AFN nu poate depasi suma de 80.000 lei pentru fiecare beneficiar.

4. Programul national pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului

a) Obiectivul programului: stimularea dezvoltarii mestesugurilor si a micii industrii din Romania, a intaririi clasei de mici mestesugari si artizani, care isi desfasoara activitatea individual sau organizat prin intermediul asociatiilor ori al altor organizatii, in special in localitatile rurale, dar si in cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un numar mare de operatii executate manual in practicarea lor si relansarea serviciilor si a produselor realizate de acestia, in special a celor cu specific traditional, inclusiv obiecte de arta popularasi artizanat, promovarea acestor produse si servicii pe pietele nationale si internationale.

b) Beneficiarii programului: intreprinderi mici si mijlocii definite conform prevederilor Legii nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicata in Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003, respectiv societatile comerciale, societatile cooperative, inclusiv societatile cooperative mestesugaresti mixte, persoanele fizice autorizate care desfasoara activitati economice in mod independent, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale precum si asociatiile profesionale sau fundatiile.

c) Fonduri disponibile: Bugetul Programului pentru anul 2014 este de 1.000.000 lei. Se asigura participarea gratuita la targ pentru beneficiarii selectati in urma inscrierii online in program.  Vor fi suportate cheltuielile de transport pentru beneficiari si pentru produsele acestora (daca este cazul), cheltuielile de cazare a beneficiarilor pe perioada desfasurarii evenimentului, etc. doar pentru participarea la Targ. Se acorda finantare pentru transportul produselor, in cazul in care acestea necesita un transport separat si nu pot fi transportate in acelasi mijloc de transport cu beneficiarul. Suma maxima acordata unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depasi 1000 lei.

5. Programul national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri

a) Obiectivul programului: dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) din Romania, prin infiintarea unor noi incubatoare de afaceri, precum si prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri deja existente.

b) Beneficiarii programului: potentiali intreprinzatori care intentioneaza sa infiinteze o intreprindere in conformitate cu legislatia nationala (IMM-uri nou-infiintate) sau intreprinderi deja existente (IMM-uri cu istoric de functionare), care se incadreaza in categoria IMM-urilor, stabilite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.

c) Fonduri disponibile: bugetul programului pe anul 2014 este in valoare de 6000000 lei.

6. Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri

a) Obiectivul programului: stimularea infiintarii de noi microintreprinderi, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor in scopul implicarii acestora in structuri economice private.

b) Beneficiarii programului: persoanele fizice, denumite in continuare intreprinzatori debutanti

c) Fonduri disponibile: Acordarea unei alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro echivalentul in lei, din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare.

7. Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii

a) Obiectivul programului: facilitarea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la garantare si creditare, prin acordarea unei linii de credit cu dobanda integral subventionata si/sau garantata partial de stat.

b) Beneficiarii programului: Pot beneficia de  facilitati intreprinderile mici si mijlocii.

c) Fonduri disponibile: Programul consta in acordarea unei linii de credit, in valoare maxima de 400.000 lei/I.M.M./an.

8. Programul UNCTAD/EMPRETEC–Romania pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii

a) Obiectivul programului: sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, crearea de noi locuri de munca, cresterea numarului de intreprinderi mici si mijlocii capabile sa faca fata competitiei si fortelor concurentiale in conditiile globalizarii pietelor.

b) Beneficiarii programului: Pot beneficia de prevederile Programului persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • sa fie cetateni romani;
 • sa aiba studii medii sau superioare definitivate cu diploma de Bacalaureat/Licenta sau adeverinta care sa ateste finalizarea studiilor;
 • sa se inscrie la activitatile prevazute in Program, prin completarea formularului de inscriere

c) Fonduri disponibile: Pentru realizarea programului se aloca de la bugetul de stat pe anul 2014 suma de 500.000  lei, impartita in mod egal celor 8 OTIMMC organizatoare: Brasov, Cluj Napoca, Constanta, Craiova, Iasi, Ploiesti, Targu Mures, Timisoara.

9. Programul Romania Hub - Romania, tara tinerilor intreprinzatori!

a) Obiectivul programului: sprijinirea  elevilor, studentilor intreprinzatorilor si potentialilor intreprinzatori prin facilitarea accesului la informare cu privire la programele de finantare derulate de catre DIMMMAT, pentru dezvoltarea capacitatii antreprenoriale si cresterea competitivitatii pe piata localasi internationala a intreprinderilor mici si mijlocii in scopul dobandirii cunostintelor teoretice si cu aplicabilitate practica, necesare inceperii si dezvoltarii unei afaceri.

b) Beneficiarii programului: persoanele fizice si juridice

10. Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor din sfera economiei sociale

a) Obiectivul programului: stimularea si sprijinirea demararii si dezvoltarii structurilor economice private infiintate de catre persoanele defavorizate prin facilitarea  accesului acestora la finantare, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si facilitarea accesului persoanelor defavorizate la sursele de  finantare, in vederea imbunatatirii conditiilor de viata si oferirea de noi oportunitati pentru persoanele dezavantajate sau facand parte din categorii vulnerabile.

b) Beneficiarii programului: operatori economici: microintreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) care desfasoara activitati economice in mod independent, intreprinderile individuale, dupa caz, infiintate de persoane defavorizate.

c) Fonduri disponibile: Programul se finanteaza din bugetul pe anul 2015 al Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism. Prin Program se finanteaza implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri depuse de aplicanti. Valoarea alocatiei financiare nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) si nu poate depasi suma de 50000 lei/beneficiar.

11. Programul pentru sprijinirea transferului afacerilor

a) Obiectivul programului: Il constituie asigurarea continuitatii ideilor si practicilor comerciale pentru mentinerea locurilor de munca si stimularea activitatilor economice.

b) Beneficiarii programului: Pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile in cadrul Programului operatorii economici (intreprinderi mici si mijlocii definite conform prevederilor Legii nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.

c) Fonduri disponibile: Prin Program se sustin integral, prin alocatie financiara nerambursabila, cheltuielile efectuate de societati comerciale/ societati cooperative/ persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent.

12. Programul national multianual de microindustrializare

a) Obiectivul programului: Obiectivul il constituie sustinerea investitiilor in sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedura, cresterea volumului de activitate si a competitivitatii IMM din aceste sectoare.

b) Beneficiarii programului: Pot beneficia de prevederile Programului societatile comerciale (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii).

c) Fonduri disponibile: prin Program se finanteaza cheltuielile de formare profesionala a angajatilor noi (cursuri sau formare la locul de munca) si de implementare a Planurilor de investitii, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute, in urmatoarele conditii:

 • alocatie Financiara Nerambursabila – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 120.000 lei/beneficiar;
 • contributie proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeste in oameni ! Proiect cofinantat din Fondul Social European
prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Titlul proiectului DANTES: Dezvoltam antreprenori – o alternativa eficace pentru sistemul de ocupare (Cod. POSDRU/123/4.1/S/131989)
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro