Acceseaza Software

Porneste-ti proiectul de afacere in 4 pasi!

Click aici

1. Programul Operational Regional Axa Prioritara 4: “Consolidarea mediului de afaceri regional si local”, DMI 4.3 “Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”

a) Obiectivul programului: Crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, de importanta regionala si locala, reabilitarea siturilor industriale si sprijinirea initiativelor antreprenoriale regionale si locale, care sa faciliteze crearea de noi locuri de munca si cresterea economica durabila.

b) Beneficiarii programului: Societati comerciale sau societati cooperative, care se incadreaza in categoria microintreprinderilor.

c) Fondurile disponibile: Valoarea totala a proiectului trebuie sa fie cuprinsa intre 100.000 lei si 3.000.000 lei. Valoarea finantarii nerambursabile poate reprezenta 100% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 200.000 euro (si de 100.000 euro in cazul intreprinderilor din domeniul transportului rutier – transportul de marfa si transportul de calatori pe cale rutiera). In cazul in care valoarea eligibila a proiectului este mai mare decat cuantumul maxim al finantarii nerambursabile ce poate fi acordat in regim de minimis, atunci diferenta va constitui contributia proprie a solicitantului la valoarea eligibila a proiectului.

2. Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Axa prioritara 3: “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”, DMI 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”

a) Obiectivul programului: Este „dezvoltarea competentelor antreprenoriale si manageriale in vederea imbunatatirii performantei si formarii profesionale actuale a persoanelor, pentru a dezvolta spiritul antreprenorial si pentru a genera un numar crescut de afaceri.”

b) Beneficiarii programului: Grupul tinta eligibil este format din persoane cu varsta peste 18 de ani, care doresc sa initieze o activitate independenta. Grupul tinta al proiectului trebuie sa aiba domiciliul/resedinta in regiunile de implementare.

c) Fondurile disponibile: Fiecare plan de afaceri selectat va fi finantat prin acordarea unei subventii in cuantum de maxim 25.000 euro.

3. Programul Romano – Elvetian pentru IMM-uri

a) Obiectivul programului: Il constituie facilitarea accesului IMM-urilor la creditare prin credite de investitii acordate de Banca impreuna cu posibilitatea acordarii unei garantii la cererea Beneficiarului de catre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNCGIMM).

b) Beneficiarii programului: Intreprinderile Mici si Mijlocii care isi desfasoara activitatea intr-unul din urmatoarele 4 domenii de activitate prioritare:

 • Productie - Categoria C - fabricatie, cu exceptia codurilor 11 - bauturi, 12 - produse din tutun, 19 - cocs si produse rafinate din petrol si 24 - metale de baza);
 • Servicii de ingrijire a sanatatii - Categoria Q - sanatate umana si activitati de asistenta sociala;
 • Turism / Categoriile I – activitati de cazare si restaurante si N, cod 79 - agentii de turism, servicii de rezervare prin tur-operatori si activitati conexe;
 • Comercializarea sistemelor/ echipamentelor specifice de economisire a energiei si a celor care utilizeaza resurse de energie regenerabile pentru eficientizarea activitatii - Categoria G, cod 4669 - comert cu ridicata cu alte masini si echipamente.

c) Fondurile disponibile: Buget: 28.524.286 CHF, din care:

 • 70% din bugetul Programului reprezinta contributia elvetiana, in suma de 20.000.000 CHF;
 • 30% din buget reprezinta contributia totala a bancii partenere, in suma de 8.524.286 CHF.

Creditul - reprezinta o suma maxima de 100.000 CHF/ Beneficiar, echivalent in lei la cursul de schimb al Bancii Nationale de la data semnarii acordului de finantare, incluzand:

 • 70% din fiecare credit individual, care este transferata de la bugetul de stat la Banca si ulterior rambursata din grantul elvetian al Programului;
 • 30% din fiecare credit individual, care reprezinta contributia totala a Bancii.

4. Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice – Axa Prioritara 1: Un sistem de productie inovativ si eco-eficient; D.M.I: Investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a intreprinderilor, in special IMM-uri;

a) Obiectivul programului: Cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti, cu asigurarea principiilor dezvoltarii durabile si reducerea decalajelor fata de productivitatea la nivelul Uniunii Europene.

b) Beneficiarii programului: Solicitantii eligibili pentru aceasta operatiune sunt intreprinderile mici, mijlocii si mari, inregistrati legal in Romania in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale (republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) si care isi desfasoara activitatea in Romania.

c) Fondurile disponibile: Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordata pentru un proiect este de:

 • 4,5 milioane euro (echivalent in lei) pe proiect pentru intreprinderi mari pentru investitii
 • 1,5 milioane euro (echivalent in lei) pe proiect pentru IMM pentru investitii
 • maxim 10% din valoarea pentru investitii (echivalent in lei) pe proiect pentru consultanta in favoarea IMM-urilor.

5. Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice – Axa Prioritara 2: Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare; D.M.I 2.3: Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare si inovare

a) Obiectivul programului: Principalul obiectiv al acestei operatiuni se focalizeaza pe sprijinirea activitatilor legate de crearea sau dezvoltarea spin-off-urilor, respectiv start-up-urilor inovative (bazate pe rezultatele de CD), pentru a creste transferul tehnologic dinspre institutiile CD catre companii si pentru a asigura dezvoltarea de noi domenii de afaceri si activitati inovatoare.

b) Beneficiarii programului:

 • Spin-off-uri: firme recent infiintate/ care urmeaza sa se infiinteze pe baza unui rezultat recent obtinut dintr-un proiect de cercetare al unei organizatii publice de cercetare sau al unei universitati;
 • Start-up-uri: microintreprinderi sau intreprinderi mici, cu personalitate juridica, infiintate in conformitate cu legea 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, care inregistreaza o vechime de maximum 3 ani in anul depunerii proiectului si are maximum 20 de angajati.

c) Fondurile disponibile: Valoarea bruta totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi nu poate depasi echivalentul in lei a 200.000 Euro, pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi, indiferent daca ajutorul a fost acordat din surse publice nationale sau comunitare. Pentru agentii economici din sectorul transporturilor, valoarea bruta totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi nu poate depasi echivalentul in lei a 100.000 Euro, pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi, indiferent daca ajutorul a fost acordat din surse publice nationale sau comunitare.

Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea totala a costurilor eligibile ale proiectului. Restul de 10% din costurile eligibile ale proiectului vor reprezenta contributia proprie a beneficiarului din fonduri private.

6. JEREMIE – Resurse europene comune pentru microintreprinderi si IMM-uri

a) Obiectivul programului: Ofera statelor membre ale UE, prin autoritatile de management nationale sau regionale, posibilitatea de a utiliza o parte din fondurile structurale europene ale acestora pentru finantarea intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri) prin participare la capital, imprumuturi sau garantii.

b) Beneficiarii programului: JEREMIE se va adresa intermediarilor financiari, si nu in mod direct IMM-urilor. Fondul de participare JEREMIE poate oferi intermediarilor financiari instrumente financiare orientate catre IMM-uri, inclusiv garantii, co-garantii si contra garantii, garantii de participare la capital, (micro) imprumuturi, instrumente de securitizare, capital de risc, fonduri de co-investire pentru investitorii providentiali, precum si investitii in fonduri de transfer de tehnologie. Acesti intermediari financiari ofera IMM-urilor (beneficiarii finali) imprumuturi si participare la capital. JEREMIE nu va furniza IMM-urilor finantari nerambursabile.

7. COSME – Programul pentru competitivitatea intreprinderilor si pentru IMM-uri

a) Obiectivul programului: Obiectivul general al programului COSME il constituie consolidarea competitivitatii si sustenabilitatii intreprinderilor europene, precum si incurajarea culturii antreprenoriale si promovarea infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor.

b) Beneficiarii programului:

 • antreprenorii, mai ales cei de la nivelul IMM-urilor, care vor beneficia de acces mai usor la finantarea afacerii lor;
 • cetatenii care doresc sa desfasoare activitati economice independente si care se confrunta cu dificultati in a infiinta sau dezvolta propria afacere;
 • autoritatile statelor membre, care vor fi mai bine sprijinite in eforturile lor de a elabora si pune in aplicare o reforma eficienta a politicilor de profil.

c) Fondurile disponibile:

 • LGF – Mecanismul de Garantare a Imprumuturilor – consta in garantii pentru finantarea prin indatorare si securitizarea portofoliilor de finantare prin indatorare a IMM-urilor;
 • EFG – Mecanismul de capitaluri proprii pentru crestere - este pus in aplicare ca element al unui instrument financiar de capitaluri proprii unic al Uniunii pentru sprijinirea cresterii intreprinderilor din Uniune si a cercetarii si inovarii (C&I), din faza initiala, inclusiv „seed”, pana in faza de crestere. Instrumentul financiar de capitaluri proprii unic al Uniunii este sprijinit financiar de programul Orizont 2020 si programul COSME;
 • SMEi – Initiativa pentru IMM-uri. Contributia COSME la ”Initiativa pentru IMM-uri” va fi de pana la 60 milioane Euro in anul 2014.

8. Instrumentul european de microfinantare Progress

a) Obiectivul programului: Instrumentul european de microfinantare Progress ii ajuta pe noii antreprenori sa obtina finantarea necesara pentru lansare sau dezvoltare.

b) Beneficiarii programului: Pot beneficia de finantare persoanele care:

 • doresc sa desfasoare activitati independente ori sa infinteze sau sa dezvolte o microintreprindere (cu mai putin de 10 angajati) - in special o intreprindere sociala
 • sunt someri
 • s-au retras temporar de pe piata muncii
 • nu pot obtine credite standard din motive legate de sex, varsta, handicap, apartenenta la o minoritate etc.

c) Fondurile disponibile: Microfinantarea Progress dispune de un buget de 200 milioane de euro din partea Comisiei Europene si a Bancii Europene de Investiti. Programul UE nu ofera creditele in mod direct, ci ii ajuta pe furnizorii de microfinantare sa ofere credite de pana la 25.000 de euro start-up-urilor sau intreprinderilor cu mai putin de 10 angajati.

 

 

 

 

 

 

 

Investeste in oameni ! Proiect cofinantat din Fondul Social European
prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Titlul proiectului DANTES: Dezvoltam antreprenori – o alternativa eficace pentru sistemul de ocupare (Cod. POSDRU/123/4.1/S/131989)
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro